Inbjudan föreningsresa lördag 23/7

Välkomna att följa med på föreningsresan som i år går till Äsperöd i Uddevalla för ett trädgårdsbesök hos Bernt Olsson.

Dag: Lördag 23/7
Tid: Kl 10:00
Samling: Pendelparkeringen till höger om Shellstationen, Nordmannerödsvägen 1, Uddevalla

Egen kaffekorg medtages och filt eller annat att sitta på.

Hoppas vi ses!

Hälsningar
Styrelsen Dalslands södra biodlarförening

Avläggare – Snelgrovebotten

För några veckor sedan, den 22 maj, hade vi en föreningsträff hos Erik Oskarsson i Färgelanda för att byta idéer och visa upp vår bästa utrustning/verktyg som vi använder i vår biodling. Jan Larsson visade och berättade om Snelgrovebotten och den metod som han använder för att göra avläggare.

Så här berättar Jan:

”Jag gör avläggare på mitt bästa samhälle. Veckan senare gör jag avläggare på övriga. Nästa dag överför jag celler till övriga. Dessa celler kryper ut och river övrigas celler och flyger senare ut och parar sig.

Genom avläggarna hindrar jag svärmar. Cellerna blir drottningar i övriga samhällen. En bra och enkel metod tycker jag.”

Hör gärna av er på e-post till Jan Larsson larsson.j-k@hotmail.se om ni har frågor eller vill veta mer.

Beskrivning av användning av Snelgrovebotten, från Bitidningen Juni 1990.

Årsprogram med funktionärsförteckning 2022 är klart!

Idag skickar vi ut årsprogrammet för 2022 via e-post till alla medlemmar. Ni hittar det även här på hemsidan under menyn Årsprogram. Aktiviteterna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst.

Det finns många aktiviteter att delta på, nedan är några exempel:

30 april kommer vi ha en arbetsdag i föreningsbigården. Därefter traditionsenlig invigning på 1:a maj. Onsdagstäffarna (jämna veckor) i Föreningsbigården startar 18 maj och avslutas 24 augusti med tema honungskvalitet.

23 juli hoppas vi att många har möjlighet att följa med på årets föreningsresa. Mer information och inbjudan kommer längre fram.

Äntligen kan vi ses!

Hälsningar Styrelsen
Dalslands södra biodlarförening

Årets aktiviteter! För programblad med funktionärsförteckning se under meny Årsprogram.

Instruktioner och handlingar inför årsmötet 24 november

Vi väljer även i år att inte genomföra något fysiskt årsmöte utan istället hantera det helt digitalt, via e-post.

Samtliga medlemmar har möjlighet att inkomma med synpunkter fram till och med 24 november på bilagda handlingar. Synpunkter lämnas till nuvarande ordförande Ingegerd Ahl: Tel: 0730 89 37 93 E-post: ahl.olof@telia.com.

Om inga synpunkter som motsäger sig valberedningens förslag eller övriga bifogade handlingar inkommer samtycker du som medlem till följande:

  • verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna
  • styrelsen beviljas ansvarsfrihet utifrån revisorernas förslag
  • nuvarande medlemsavgift kvarstår oförändrad (60 kr, familjemedlem 20 kr)
  • valberedningens förslag enligt bilaga

Nedan finns de handlingar där styrelsens redogör för året som gått, samt valberedningens förslag

Handlingarna och ovan information skickas även ut till samtliga medlemmar via e-post.

Årsrapport

Nu är det även dags att fylla i Årsrapport 2021. Skicka rapporten till Ingegerd på adressen: ahl.olof@telia.com

Hälsningar

Styrelsen, Dalslands södra biodlarförening

Honungsbedömning 2021

Årets honungsbedömning genomförs i år utan tävling om årets bästa honung. Vi väljer att inte planera in någon träff då det är osäkerhet kring smittläget och restriktionerna. I stället träffas föreningens honungskommitté i föreningsbigården för att bedöma de burkar som lämnats in i förväg.

Inlämning görs senast den 16/10 på Gallerian i Brålanda eller hos Jan Dahlgren i Färgelanda. Tänk på att ifylld Bihusesyn 2021 ska visas upp när ni lämnar in er burk.

Bedömd burk och bedömningskort med resultat kan hämtas från och med lördag 30/10 på Gallerian.

Trots att det inte blir någon tävling uppmanar vi ändå alla att lämna in en burk för bedömning!

Nu är det även dags att fylla i Årsrapport 2021. Det går bra att lämna in den tillsammans med burken inför honungsbedömningen. Det går också att maila in uppgifterna till Ingegerd på adressen: ahl.olof@telia.com

Hälsningar
Styrelsen Dalslands Södra Biodlarförening

Välkomna på bi-fika i föreningsbigården!

På onsdag 19 maj kl 18 öppnar föreningsbigården för säsongen och vi träffas för vårens första bi-fika.  

Alla som vill är välkomna till vår fina föreningsstuga för att fika och prata bin och biodling. Träffarna återkommer därefter under sommaren på onsdagar, jämna veckor, fram till och med 11 augusti. Stugan är öppen från kl 18.

Datum: 19/5, 2/6, 16/6, 30/6, 14/7, 28/7, 11/8

Ta med egen fika!

Hitta hit: Östra Stenshult 220, Frändefors. Utmed 173:an mellan Frändefors och Stigen.

Hoppas vi ses!
/Styrelsen Dalslands södra biodlarförening

Information från styrelsen

Vid den här tiden på året brukar vi från styrelsen skicka ut föreningens programblad. I år har vi valt att inte planera in några aktiviteter på grund av det osäkra läget kring pandemin och restriktionerna som råder. Förhoppningsvis kan vi ses i föreningsbigården till sommaren men vi får återkomma med besked längre fram.

Vi kommer heller inte starta någon kurs för nybörjare i vår.

Till hösten räknar vi med att kunna genomföra honungsbedömningen den 20 oktober på traditionellt sätt och även årsmötet som är planerat till den 24 november.

Om ni har några frågor så är ni välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen. Våra kontaktuppgifter finns i förra årets programblad som ni hittar under Årsprogram längre upp på sidan.

Vi önskar er en fin bi-vår!

Hälsningar

Styrelsen
Dalslands södra biodlarförening

Instruktioner och handlingar inför årsmötet 25 november

På grund av de strängare restriktionerna från Folkhälsomyndigheten tvingas vi ställa in det fysiska årsmötet. I stället försöker vi hantera mötesförhandlingarna helt digitalt, via e-post.

Samtliga medlemmar har möjlighet att inkomma med synpunkter fram till och med 25 november på bilagda handlingar. Synpunkter lämnas till nuvarande ordförande Ingegerd Ahl: Tel: 0730 89 37 93 E-post: ahl.olof@telia.com.

Om inga synpunkter som motsäger sig valberedningens förslag eller övriga bifogade handlingar inkommer samtycker du som medlem till följande:

– verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna

– styrelsen beviljas ansvarsfrihet utifrån revisorernas förslag

– nuvarande medlemsavgift kvarstår oförändrad (60 kr, familjemedlem 20 kr)

– valberedningens förslag enligt bilaga

Bifogat finns de handlingar där styrelsens redogör för året som gått, samt valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse 2020:

Ekonomisk sammanställning 2019-2020:

Revisionsberättelse 2020:

Valberedningens förslag:

Handlingarna och ovan information skickas även ut till samtliga medlemmar via e-post.

Årsrapport

Nu är det även dags att fylla i Årsrapport 2020. Skicka rapporten till Ingegerd på adressen: ahl.olof@telia.com

Det är mycket tråkigt att vi inte kan genomföra vårt årsmöte som vi planerat men givet förutsättningarna försöker vi göra det bästa av situationen.

Hälsningar

Styrelsen, Dalslands södra biodlarförening