Månadsarkiv: september 2014

Surr på fälten ger klirr i kassan

Seminariedag på Nuntorp 14 november

Växternas pollen är byggstenar till nya bin och humlor. Nektar ger endast energi medan pollen innehåller protein, fett, vitaminer och mineraler. Olika växters pollen skiljer sig mycket i kvalitet vilket kan påverka binas hälsa. För att få en bra bihälsa och gynna pollineringen på gården är det viktigt att lära sig om pollen och pollenkvalitet. På denna temadag redovisas en ny svensk studie och forskare, rådgivare och lantbrukare berättar hur man kan gynna vilda och tama pollinatörer genom att gynna, spara, så eller plantera lämpliga pollen- och nektarväxter.

Mer info och anmälan hittar du här: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20141114.aspx

Arrangörer: Naturbruksgymnasiet i Nuntorp, Länsstyrelsen, Lantmännen, Jordbruksverket, JU INFO och Partnerskap Alnarp

Annons