Månadsarkiv: november 2019

Referat från Årsmötet 20 november

Ordförande Ingegerd hälsade alla välkomna till årsmötet där cirka 25 medlemmar närvarade.
Speciellt välkomnades nya medlemmar i föreningen med var sitt presentkort hos Agnetas honung & örter. Under året har föreningen haft 80 betalande medlemmar. Därefter tog sedvanliga årsmötesförhandlingar vid med Kjell som mötesordförande och undertecknad som sekreterare. Årets verksamhets- och ekonomiska berättelse föredrogs, godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Därefter delades diplom och vandringspris (rökpust) ut för årets bästa honung till Jimmy och diplom samt vandringspris (mjödhorn) för årets mjödbryggare tilldelades Erling.
Valberedningen hade gjort ett bra arbete och val av styrelseledamöter och andra poster gick strålande. Distriktets årsmöte kommer hållas i Sollebrunn den 15 februari 2020 och mötet utsåg föreningens ombud och ersättare. 

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Per om förändringar i bitillsynen och tipsade om att besöka Jordbruksverkets hemsida för att ta del av reglerna. Här hittar man också kartorna som visar de olika varroazonerna samt länkar vidare till Länsstyrelsernas sidor om biodling.

Kvällen avslutades traditionsenligt med smörgåstårta, kaffe och kaka och en hel del surr runt borden.

/Lillemor Berggren, sekreterare

 

Annons