Månadsarkiv: november 2020

Årsmötesprotokoll och styrelsemedlemmar 2021

Nu finns protokoll från årsmötet 2020 att läsa här.

Styrelsemedlemmar:

  • Ordförande Ingegerd Ahl
  • Kassör Peter Gullin
  • Sekreterare Lillemor Berggren
  • Ledamot Agneta Larsson
  • Ledamot Erik Oskarsson
  • Ledamot Kennet Erlandsson
  • Ledamot Per Ekvall
  • Ledamot Robert Robertsson
  • Ledamot Anders Andreasson
Annons

Instruktioner och handlingar inför årsmötet 25 november

På grund av de strängare restriktionerna från Folkhälsomyndigheten tvingas vi ställa in det fysiska årsmötet. I stället försöker vi hantera mötesförhandlingarna helt digitalt, via e-post.

Samtliga medlemmar har möjlighet att inkomma med synpunkter fram till och med 25 november på bilagda handlingar. Synpunkter lämnas till nuvarande ordförande Ingegerd Ahl: Tel: 0730 89 37 93 E-post: ahl.olof@telia.com.

Om inga synpunkter som motsäger sig valberedningens förslag eller övriga bifogade handlingar inkommer samtycker du som medlem till följande:

– verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna

– styrelsen beviljas ansvarsfrihet utifrån revisorernas förslag

– nuvarande medlemsavgift kvarstår oförändrad (60 kr, familjemedlem 20 kr)

– valberedningens förslag enligt bilaga

Bifogat finns de handlingar där styrelsens redogör för året som gått, samt valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse 2020:

Ekonomisk sammanställning 2019-2020:

Revisionsberättelse 2020:

Valberedningens förslag:

Handlingarna och ovan information skickas även ut till samtliga medlemmar via e-post.

Årsrapport

Nu är det även dags att fylla i Årsrapport 2020. Skicka rapporten till Ingegerd på adressen: ahl.olof@telia.com

Det är mycket tråkigt att vi inte kan genomföra vårt årsmöte som vi planerat men givet förutsättningarna försöker vi göra det bästa av situationen.

Hälsningar

Styrelsen, Dalslands södra biodlarförening

Årsmöte 25 november

Välkomna till årsmöte i Dalslands Södra biodlarförening!

Dag: 25 november
Tid: Kl 18.30
Plats: Stationshuset i Brålanda

Eftersom smittorisken i coronapandemin är stor, måste årets årsmöte genomföras på ett sätt som både tar hänsyn till deltagarnas säkerhet och till medlemmarnas möjligheter till insyn och inflytande på besluten.

Samtliga möteshandlingar kommer i år tillgängliggöras i förväg via e-post och hemsida så att alla medlemmar som vill, har möjlighet att framföra sin synpunkter även om man inte närvarar på mötet.

De som önskar delta på plats anmäler sig till Ingegerd senast 22/11. Vi bjuder på smörgåstårta.
Tel: 0730 89 37 93 E-post: ahl.olof@telia.com