Månadsarkiv: november 2021

Årsmötesprotokoll och styrelsemedlemmar 2022

Nu finns protokoll från årsmötet 2021 att läsa här.

Styrelsemedlemmar:

 • Ordförande Ingegerd Ahl
 • Kassör Peter Gullin
 • Sekreterare Lillemor Berggren
 • Ledamot Agneta Larsson
 • Ledamot Erik Oskarsson
 • Ledamot Kennet Erlandsson
 • Ledamot Per Ekvall
 • Ledamot Robert Robertsson
 • Ledamot Anders Andreasson

Instruktioner och handlingar inför årsmötet 24 november

Vi väljer även i år att inte genomföra något fysiskt årsmöte utan istället hantera det helt digitalt, via e-post.

Samtliga medlemmar har möjlighet att inkomma med synpunkter fram till och med 24 november på bilagda handlingar. Synpunkter lämnas till nuvarande ordförande Ingegerd Ahl: Tel: 0730 89 37 93 E-post: ahl.olof@telia.com.

Om inga synpunkter som motsäger sig valberedningens förslag eller övriga bifogade handlingar inkommer samtycker du som medlem till följande:

 • verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna
 • styrelsen beviljas ansvarsfrihet utifrån revisorernas förslag
 • nuvarande medlemsavgift kvarstår oförändrad (60 kr, familjemedlem 20 kr)
 • valberedningens förslag enligt bilaga

Nedan finns de handlingar där styrelsens redogör för året som gått, samt valberedningens förslag

Handlingarna och ovan information skickas även ut till samtliga medlemmar via e-post.

Årsrapport

Nu är det även dags att fylla i Årsrapport 2021. Skicka rapporten till Ingegerd på adressen: ahl.olof@telia.com

Hälsningar

Styrelsen, Dalslands södra biodlarförening