Författararkiv: Dalslands södra biodlarförening

Instruktioner och handlingar inför årsmötet 24 november

Vi väljer även i år att inte genomföra något fysiskt årsmöte utan istället hantera det helt digitalt, via e-post.

Samtliga medlemmar har möjlighet att inkomma med synpunkter fram till och med 24 november på bilagda handlingar. Synpunkter lämnas till nuvarande ordförande Ingegerd Ahl: Tel: 0730 89 37 93 E-post: ahl.olof@telia.com.

Om inga synpunkter som motsäger sig valberedningens förslag eller övriga bifogade handlingar inkommer samtycker du som medlem till följande:

  • verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna
  • styrelsen beviljas ansvarsfrihet utifrån revisorernas förslag
  • nuvarande medlemsavgift kvarstår oförändrad (60 kr, familjemedlem 20 kr)
  • valberedningens förslag enligt bilaga

Nedan finns de handlingar där styrelsens redogör för året som gått, samt valberedningens förslag

Handlingarna och ovan information skickas även ut till samtliga medlemmar via e-post.

Årsrapport

Nu är det även dags att fylla i Årsrapport 2021. Skicka rapporten till Ingegerd på adressen: ahl.olof@telia.com

Hälsningar

Styrelsen, Dalslands södra biodlarförening

Honungsbedömning 2021

Årets honungsbedömning genomförs i år utan tävling om årets bästa honung. Vi väljer att inte planera in någon träff då det är osäkerhet kring smittläget och restriktionerna. I stället träffas föreningens honungskommitté i föreningsbigården för att bedöma de burkar som lämnats in i förväg.

Inlämning görs senast den 16/10 på Gallerian i Brålanda eller hos Jan Dahlgren i Färgelanda. Tänk på att ifylld Bihusesyn 2021 ska visas upp när ni lämnar in er burk.

Bedömd burk och bedömningskort med resultat kan hämtas från och med lördag 30/10 på Gallerian.

Trots att det inte blir någon tävling uppmanar vi ändå alla att lämna in en burk för bedömning!

Nu är det även dags att fylla i Årsrapport 2021. Det går bra att lämna in den tillsammans med burken inför honungsbedömningen. Det går också att maila in uppgifterna till Ingegerd på adressen: ahl.olof@telia.com

Hälsningar
Styrelsen Dalslands Södra Biodlarförening

Välkomna på bi-fika i föreningsbigården!

På onsdag 19 maj kl 18 öppnar föreningsbigården för säsongen och vi träffas för vårens första bi-fika.  

Alla som vill är välkomna till vår fina föreningsstuga för att fika och prata bin och biodling. Träffarna återkommer därefter under sommaren på onsdagar, jämna veckor, fram till och med 11 augusti. Stugan är öppen från kl 18.

Datum: 19/5, 2/6, 16/6, 30/6, 14/7, 28/7, 11/8

Ta med egen fika!

Hitta hit: Östra Stenshult 220, Frändefors. Utmed 173:an mellan Frändefors och Stigen.

Hoppas vi ses!
/Styrelsen Dalslands södra biodlarförening

Information från styrelsen

Vid den här tiden på året brukar vi från styrelsen skicka ut föreningens programblad. I år har vi valt att inte planera in några aktiviteter på grund av det osäkra läget kring pandemin och restriktionerna som råder. Förhoppningsvis kan vi ses i föreningsbigården till sommaren men vi får återkomma med besked längre fram.

Vi kommer heller inte starta någon kurs för nybörjare i vår.

Till hösten räknar vi med att kunna genomföra honungsbedömningen den 20 oktober på traditionellt sätt och även årsmötet som är planerat till den 24 november.

Om ni har några frågor så är ni välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen. Våra kontaktuppgifter finns i förra årets programblad som ni hittar under Årsprogram längre upp på sidan.

Vi önskar er en fin bi-vår!

Hälsningar

Styrelsen
Dalslands södra biodlarförening

Instruktioner och handlingar inför årsmötet 25 november

På grund av de strängare restriktionerna från Folkhälsomyndigheten tvingas vi ställa in det fysiska årsmötet. I stället försöker vi hantera mötesförhandlingarna helt digitalt, via e-post.

Samtliga medlemmar har möjlighet att inkomma med synpunkter fram till och med 25 november på bilagda handlingar. Synpunkter lämnas till nuvarande ordförande Ingegerd Ahl: Tel: 0730 89 37 93 E-post: ahl.olof@telia.com.

Om inga synpunkter som motsäger sig valberedningens förslag eller övriga bifogade handlingar inkommer samtycker du som medlem till följande:

– verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna

– styrelsen beviljas ansvarsfrihet utifrån revisorernas förslag

– nuvarande medlemsavgift kvarstår oförändrad (60 kr, familjemedlem 20 kr)

– valberedningens förslag enligt bilaga

Bifogat finns de handlingar där styrelsens redogör för året som gått, samt valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse 2020:

Ekonomisk sammanställning 2019-2020:

Revisionsberättelse 2020:

Valberedningens förslag:

Handlingarna och ovan information skickas även ut till samtliga medlemmar via e-post.

Årsrapport

Nu är det även dags att fylla i Årsrapport 2020. Skicka rapporten till Ingegerd på adressen: ahl.olof@telia.com

Det är mycket tråkigt att vi inte kan genomföra vårt årsmöte som vi planerat men givet förutsättningarna försöker vi göra det bästa av situationen.

Hälsningar

Styrelsen, Dalslands södra biodlarförening

Årsmöte 25 november

Välkomna till årsmöte i Dalslands Södra biodlarförening!

Dag: 25 november
Tid: Kl 18.30
Plats: Stationshuset i Brålanda

Eftersom smittorisken i coronapandemin är stor, måste årets årsmöte genomföras på ett sätt som både tar hänsyn till deltagarnas säkerhet och till medlemmarnas möjligheter till insyn och inflytande på besluten.

Samtliga möteshandlingar kommer i år tillgängliggöras i förväg via e-post och hemsida så att alla medlemmar som vill, har möjlighet att framföra sin synpunkter även om man inte närvarar på mötet.

De som önskar delta på plats anmäler sig till Ingegerd senast 22/11. Vi bjuder på smörgåstårta.
Tel: 0730 89 37 93 E-post: ahl.olof@telia.com

Honungsbedömning 18/10

Årets honungsbedömning genomförs i år utan tävling om årets bästa honung. Vi får tyvärr ställa in den planerade träffen 21/10 p g a Covid-situationen. I stället träffas föreningens honungskommitté den 18/10 i föreningsbigården för att bedöma de burkar som lämnats in i förväg.

Inlämning görs senast den 17/10 på Gallerian i Brålanda eller hos Jan Dahlgren i Färgelanda. Tänk på att ifylld Bihusesyn 2020 ska visas upp när ni lämnar in er burk.

Bedömd burk och bedömningskort med resultat kan hämtas från och med lördag 24/10, där ni lämnade in er burk.

Trots att det inte blir någon tävling uppmanar vi ändå alla att lämna in en burk för bedömning!

Nu är det även dags att fylla i Årsrapport 2020. Det går bra att lämna in den tillsammans med burken inför honungsbedömningen. Det går också att maila in uppgifterna till Ingegerd på adressen: ahl.olof@telia.com

Hälsningar
Styrelsen Dalslands Södra Biodlarförening