Författararkiv: Dalslands södra biodlarförening

Årsmötesprotokoll och styrelsemedlemmar 2021

Nu finns protokoll från årsmötet 2020 att läsa här.

Styrelsemedlemmar:

  • Ordförande Ingegerd Ahl
  • Kassör Peter Gullin
  • Sekreterare Lillemor Berggren
  • Ledamot Agneta Larsson
  • Ledamot Erik Oskarsson
  • Ledamot Kennet Erlandsson
  • Ledamot Per Ekvall
  • Ledamot Robert Robertsson
  • Ledamot Anders Andreasson

Instruktioner och handlingar inför årsmötet 25 november

På grund av de strängare restriktionerna från Folkhälsomyndigheten tvingas vi ställa in det fysiska årsmötet. I stället försöker vi hantera mötesförhandlingarna helt digitalt, via e-post.

Samtliga medlemmar har möjlighet att inkomma med synpunkter fram till och med 25 november på bilagda handlingar. Synpunkter lämnas till nuvarande ordförande Ingegerd Ahl: Tel: 0730 89 37 93 E-post: ahl.olof@telia.com.

Om inga synpunkter som motsäger sig valberedningens förslag eller övriga bifogade handlingar inkommer samtycker du som medlem till följande:

– verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna

– styrelsen beviljas ansvarsfrihet utifrån revisorernas förslag

– nuvarande medlemsavgift kvarstår oförändrad (60 kr, familjemedlem 20 kr)

– valberedningens förslag enligt bilaga

Bifogat finns de handlingar där styrelsens redogör för året som gått, samt valberedningens förslag:

Verksamhetsberättelse 2020:

Ekonomisk sammanställning 2019-2020:

Revisionsberättelse 2020:

Valberedningens förslag:

Handlingarna och ovan information skickas även ut till samtliga medlemmar via e-post.

Årsrapport

Nu är det även dags att fylla i Årsrapport 2020. Skicka rapporten till Ingegerd på adressen: ahl.olof@telia.com

Det är mycket tråkigt att vi inte kan genomföra vårt årsmöte som vi planerat men givet förutsättningarna försöker vi göra det bästa av situationen.

Hälsningar

Styrelsen, Dalslands södra biodlarförening

Årsmöte 25 november

Välkomna till årsmöte i Dalslands Södra biodlarförening!

Dag: 25 november
Tid: Kl 18.30
Plats: Stationshuset i Brålanda

Eftersom smittorisken i coronapandemin är stor, måste årets årsmöte genomföras på ett sätt som både tar hänsyn till deltagarnas säkerhet och till medlemmarnas möjligheter till insyn och inflytande på besluten.

Samtliga möteshandlingar kommer i år tillgängliggöras i förväg via e-post och hemsida så att alla medlemmar som vill, har möjlighet att framföra sin synpunkter även om man inte närvarar på mötet.

De som önskar delta på plats anmäler sig till Ingegerd senast 22/11. Vi bjuder på smörgåstårta.
Tel: 0730 89 37 93 E-post: ahl.olof@telia.com

Honungsbedömning 18/10

Årets honungsbedömning genomförs i år utan tävling om årets bästa honung. Vi får tyvärr ställa in den planerade träffen 21/10 p g a Covid-situationen. I stället träffas föreningens honungskommitté den 18/10 i föreningsbigården för att bedöma de burkar som lämnats in i förväg.

Inlämning görs senast den 17/10 på Gallerian i Brålanda eller hos Jan Dahlgren i Färgelanda. Tänk på att ifylld Bihusesyn 2020 ska visas upp när ni lämnar in er burk.

Bedömd burk och bedömningskort med resultat kan hämtas från och med lördag 24/10, där ni lämnade in er burk.

Trots att det inte blir någon tävling uppmanar vi ändå alla att lämna in en burk för bedömning!

Nu är det även dags att fylla i Årsrapport 2020. Det går bra att lämna in den tillsammans med burken inför honungsbedömningen. Det går också att maila in uppgifterna till Ingegerd på adressen: ahl.olof@telia.com

Hälsningar
Styrelsen Dalslands Södra Biodlarförening

Vårens aktiviteter ställs in

Under rådande omständigheter har styrelsen tagit beslut om att ställa in caféträffen den 15/4 samt skjuta fram det traditionsenliga öppnandet av föreningsbigården den 1 maj. Vi återkommer här på hemsidan och via e-post när vi har bestämt ny datum.

Även den planerade studiecirkeln Biodling för nybörjare skjuts på framtiden. Kontakt kommer tas med anmälda deltagare.

Ta hand om era bin och er själva så ses vi längre fram!

Hälsningar
Styrelsen Dalsland södra biodlarförening

Årsprogram för 2020

Idag har vi skickat ut årsprogrammet för 2020 via e-post till alla medlemmar. Ni hittar det även här på hemsidan under menyn Årsprogram. Aktiviteterna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst.

Det finns många aktiviteter att delta på, nedan är några exempel:

Vi kommer att ha två caféträffar  i vår. Den 18 mars i Brålanda är det tema avläggare och i Högsäter den 15 april provar vi tillverkning av bivaxdukar.
Vi fixar fika och hoppas att många tar vara på dessa möjligheter att lära sig mer.

I april kommer vi ha en arbetsdag i föreningsbigården. Därefter traditionsenlig invigning på 1:a maj.

7 juni hoppas vi att många har möjlighet att följa med på årets föreningsresa. Mer information och inbjudan kommer längre fram.

Boka in dessa datum i era kalendrar, vi ses!

Hälsningar Styrelsen
Södra Dalslands Biodlarförening