Vårens aktiviteter ställs in

Under rådande omständigheter har styrelsen tagit beslut om att ställa in caféträffen den 15/4 samt skjuta fram det traditionsenliga öppnandet av föreningsbigården den 1 maj. Vi återkommer här på hemsidan och via e-post när vi har bestämt ny datum.

Även den planerade studiecirkeln Biodling för nybörjare skjuts på framtiden. Kontakt kommer tas med anmälda deltagare.

Ta hand om era bin och er själva så ses vi längre fram!

Hälsningar
Styrelsen Dalsland södra biodlarförening

Årsprogram för 2020

Idag har vi skickat ut årsprogrammet för 2020 via e-post till alla medlemmar. Ni hittar det även här på hemsidan under menyn Årsprogram. Aktiviteterna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst.

Det finns många aktiviteter att delta på, nedan är några exempel:

Vi kommer att ha två caféträffar  i vår. Den 18 mars i Brålanda är det tema avläggare och i Högsäter den 15 april provar vi tillverkning av bivaxdukar.
Vi fixar fika och hoppas att många tar vara på dessa möjligheter att lära sig mer.

I april kommer vi ha en arbetsdag i föreningsbigården. Därefter traditionsenlig invigning på 1:a maj.

7 juni hoppas vi att många har möjlighet att följa med på årets föreningsresa. Mer information och inbjudan kommer längre fram.

Boka in dessa datum i era kalendrar, vi ses!

Hälsningar Styrelsen
Södra Dalslands Biodlarförening

Referat från Årsmötet 20 november

Ordförande Ingegerd hälsade alla välkomna till årsmötet där cirka 25 medlemmar närvarade.
Speciellt välkomnades nya medlemmar i föreningen med var sitt presentkort hos Agnetas honung & örter. Under året har föreningen haft 80 betalande medlemmar. Därefter tog sedvanliga årsmötesförhandlingar vid med Kjell som mötesordförande och undertecknad som sekreterare. Årets verksamhets- och ekonomiska berättelse föredrogs, godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Därefter delades diplom och vandringspris (rökpust) ut för årets bästa honung till Jimmy och diplom samt vandringspris (mjödhorn) för årets mjödbryggare tilldelades Erling.
Valberedningen hade gjort ett bra arbete och val av styrelseledamöter och andra poster gick strålande. Distriktets årsmöte kommer hållas i Sollebrunn den 15 februari 2020 och mötet utsåg föreningens ombud och ersättare. 

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Per om förändringar i bitillsynen och tipsade om att besöka Jordbruksverkets hemsida för att ta del av reglerna. Här hittar man också kartorna som visar de olika varroazonerna samt länkar vidare till Länsstyrelsernas sidor om biodling.

Kvällen avslutades traditionsenligt med smörgåstårta, kaffe och kaka och en hel del surr runt borden.

/Lillemor Berggren, sekreterare

 

Honungsbedömning & mjödprovning!

Onsdagen den 16 oktober kl 18:30 är det dags för den årliga honungsbedömningen och mjödprovningen. 

Plats: Solrosen, Brålanda

Kaffe & våffla serveras till självkostnadspris

För att vara med och tävla om vandringspriser ska honung/mjöd ha lämnats in senast lördag 12 okt till Agnetas honung & örter i Brålanda Galleria eller Jan Dahlgren i Färgelanda. Gjord bihusesyn ska visas upp. Ta kontakt med någon i styrelsen om du behöver hjälp med att lämna in ditt prov. Önskas bedömning enbart för SBRs etikett räcker det att lämna in samma kväll.

Kommittén vill skicka med följande att tänka på inför inlämnande av burkar:

  • Bihusesynen har du väl gjort? Om inte, så fanns blanketten för detta i en tidigare bitidning och på www.biodlarna.se.
  • Givetvis synar du och tar den burk som du tycker är bäst för att få så bra poäng som möjligt.
  • Använd nya glas och sätt alltid på ett nytt lock.
  • Hantera burken med omsorg så du inte har honungsrester på kant och lock.

Ta gärna med ifylld Årsrapport (blankett i Bitidningen). Det kommer också att finnas blanketter och möjlighet att göra detta under kvällen.

Vägbeskrivning till Solrosen:

solrosen vägbeskrivning

Välkommen!

Föreningsaktiviteter i augusti!

Vi påminner om några aktiviteter från vårt program i augusti:

Måndag 5 augusti kl 18:00 – Bigårdsbesök hos Peter Gullin, Vena Kvarn 1,  Mellerud. Tag med egen fika!

Lördag 10 augusti kl 10-14 – Tema hantverk och Mat, Gallerian Brålanda. Kontakta Agneta om du vill sälja din honung!

Träff i Föreningsbigården från kl 18:00 den 7/8 och 21/8. Tag med egen fika!

Se kontaktuppgifter och hela programbladet här.

Välkomna hälsar
Dalslands södra biodlarförening

Enkätundersökning om övervintringen i Sverige 2018-2019

Preben Kristiansen, Bihälsokonsulent på Jordbruksverket påminner  om att fylla i årets enkät om övervintring!

Hej!
Enkät om övervintringen 2018–2019 påbörjades 5:e maj och den kommer pågå fram till 4:e juni. Hittills har det endast kommit in cirka 400 svar. I fjol kom det in lite drygt 2200, så det är långt kvar om vi ska få in lika många svar i år.

Ju fler svar som vi får in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Jag hoppas därför att så många som möjligt vill ägna några minuter åt att besvara frågorna i enkäten oavsett storleken på förlusterna, dvs. oavsett om man har haft låga eller höga förluster eller inga förluster alls.

Jag hoppas även att ni vill hjälpa till med att sprida information om enkäten, som finns på denna länk:

https://www.bee-survey.com/index.php/862771?lang=sv

Med vänliga hälsningar

Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent
Rådgivningsenheten söder
Jordbruksverket

Besöksadress: Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Tfn 070 890 1732
Preben.Kristiansen@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se